Date: ธันวาคม 2021

ธันวาคม

ส.ค.ส. ฉบับแรกของไทย เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของในหลวง ร.4 ในการใช้ธรรมเนียมของตะวันตกทำให้ชาวยุ

ในทุกรัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรี บุตรหลานทายาทของพระเจ้าตาก ต่างได้รับความเมตตา และได้รับเกียรติให้ทำงานเพ

คุกตะรุเตา และ คุกธารโต ที่คณะราษฎรใช้ขังนักโทษการเมืองอย่างโหดร้ายทารุณ เป็นนโยบายทัณฑนิคมที่ไม่สร้าง

โครงการพระราชดำริของในหลวงภูมิพล ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคัดค้านโดยข้าราชการ และนักวิชาการทั่วประเทศ ไม่มีใ

ความผิดฐาน “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ไม่มีในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันแล้ว จะมีก็แต่ความผิดฐาน “หมิ่นประมาทพระ

การแสดงออกผ่านการเผาชุดครุย ก็เป็นแค่การทำลายและด้อยค่าตัวเองของคนกลุ่มหนึ่ง เพราะจริง ๆ แล้วชุดครุยไม

คณะราษฎรกลัวการโต้ปฏิวัติ จนถึงขั้นขึ้นสมอง จึงตั้งกองเซนเซอร์ขึ้นมาเปิดอ่านจดหมายของทุกคน เพื่อหารหัส