สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานมุ่งมั่นของรัชกาลที่ 10

“พูดถึงพระราชกรณียกิจ ทำไมพูดถึงแต่รัชกาลที่ 9 แล้วรัชกาลที่ 10 ล่ะ ?”
“อย่าอ้างแต่อดีต เอาปัจจุบันสิ”

นี่คือประโยคโต้กลับยอดฮิต ซึ่งเรามักจะได้ยินจากคนที่ประกาศตัวว่าไม่อินกับสถาบันฯ ทุกครั้งที่มีการพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ นัยว่าไม่เคยเห็นในหลวง ร.10 ทรงงานเลย

นอกจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่พยายามปลูกสร้างชุดความคิดด้านลบให้กับคนยุคใหม่แล้ว สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือช่องทางการรับรู้ข่าวสารในสมัยนี้ ที่เชื่อมต่อกันได้รวดเร็ว และกลาดเกลื่อนไปด้วยสื่อมากมายที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเสพเรื่องราวอะไร

ทำให้หลาย ๆ คนพลาดข้อเท็จจริง และไม่ได้รับรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างคุณูปการอะไรให้กับประชาชนและประเทศชาติไปแล้วบ้าง

และนี่คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย หลังจากทรงขึ้นครองราชย์ในปลายปี 2559

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยเช่นกัน โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำเรื่อยมา จนเสด็จฯ ขึ้นครองราชสมบัติ ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว 116 โครงการ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย โดยโครงการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โครงการ ภาคใต้ 42 โครงการ ภาคเหนือ 21 โครงการ และภาคกลาง 9 โครงการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการในการติดตาม เร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้สามารถขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 23 โครงการ และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ

พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 52 แห่ง และพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดซื้อตามระบบราชการได้ทันเวลา เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการกู้ภัย และค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ได้ทันท่วงที

พระราชทานที่ดินเพื่อประโยชน์ในทางราชการ อาทิเช่น พระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ จำนวน 584 ไร่ 2 งาน 99.5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ จำนวน 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานโฉนดที่ดิน พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่จำนวน 148 ไร่ 2 งาน 88.8 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทย และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชทานเงิน จากการบริจาคของประชาชนในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพรัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 80 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือ แพทย์ 11 รายการให้ รพ.ทหารผ่านศึก

โครงการพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10 แห่งแรก เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน หลังรอคอยมานานกว่า 4 ปี เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ หลังชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถวายฎีกากราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ต.ค. 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563

พระราชทานเงิน 2.4 พันล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. วิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล 27 แห่ง

พระราชทานหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 132 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง หมวก Face Shield จำนวน 30,000 ใบ และชุดป้องกันการติดเชื้อโรค (PPE) จำนวน 4,000 ชุด

พระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์โควิด ให้แก่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 642 ชุมชน กว่า 170,000 ครัวเรือน รวมตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และชุมชนในจังหวัดปริมณฑลไปแล้วกว่า 181,011 ถุง

พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อโควิด แก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 คัน ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) หลังทรงมีพระราชดำริเมื่อปี 2552 ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้ว 11 รุ่น รวม 1,764 คน รวมทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว 461.74 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงปฏิบัติในช่วงเริ่มต้นรัชสมัยของพระองค์ และยังมีอีกมากมายที่เรายัง “ไม่เห็น” ซึ่งไม่ได้แปลว่า “ไม่มี” หากเรามองด้วยใจที่ไร้อคติ จะรับรู้ได้ว่า พระองค์ทรงงานมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์

ส่วนใครจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ขึ้นอยู่กับระดับของการเปิดใจและธงที่ปักอยู่ภายในของแต่ละคน เพราะสุดท้ายสิ่งที่พิสูจน์และจับต้องได้ คือผลที่เกิดขึ้นจากการทรงงานของพระองค์ นั่นคือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ดังพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดสัมฤทธิผลสู่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

TOP
y

Emet nisl suscipit adipiscing bibendum. Amet cursus sit amet dictum. Vel risus commodo viverra maecenas.

r

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า