ฤา Podcast Ep 34 – มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีองค์กรและมูลนิธิมากมายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม

หนึ่งในมูลนิธิเหล่านั้นคือ “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ที่ได้มอบทุนให้กับนักศึกษาในหลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีรากฐานการศึกษาที่ดีและสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต

“มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 จากความผูกพันอันยาวนานต่อแผ่นดินไทยของอดีตวิศวกรบริษัทปูนซีเมนต์สยามผู้หนึ่ง จนมาสู่ความตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนโดยเฉพาะ และบุคคลผู้นั้นยังได้มอบทรัพย์สินสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินการให้กับมูลนิธิอีกด้วย นั่นก็คือ หุ้นของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย

ต่อมาทางมูลนิธิได้ขยับขยายไปสู่การสนับสนุนการวิจัยด้านการแพทย์ การช่วยเหลือคนไข้ที่ยากจน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะด้านอื่นๆ ทั้งศาสนา วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบัน “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ได้ส่งมอบและสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชนมาแล้วมากมาย และยังเป็นมูลนิธิที่ถือหุ้นมีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับสองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

หลายคนคงเกิดคำถามว่า มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ก่อตั้งขึ้นได้อย่างไร ? และ นายห้างโรงปูนผู้นั้น คือใคร ? หาคำตอบกันได้ในบทความนี้ครับ “‘มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง’ จากความผูกพันอันยาวนาน สู่การมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมไทย