ตีแผ่หนังสือ The King Never Smiles ข้อมูลบิดเบือนที่ถูกนำมาใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ : ตอนที่ 1

บทความวิเคราะห์กรณีการอ้างอิงทางวิชาการ ของหนังสือ The King Never Smiles โดย ทุ่นดำ-ทุ่นแดง
ที่มา : ตอนที่ 1 ประเด็นการใช้หลักฐานอ้างอิงบางส่วนในหนังสือ The King Never Smiles

สำหรับหนังสือ The King Never Smiles นั้น ในความจริงแล้ว มีข้อเสนอ/ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื้อหาและการใช้ข้อสรุปหลายๆ อย่างที่ไม่สมเหตุสมผล และบางเรื่องอาจถึงขั้น “มโนไปเอง” ซึ่งสามารถหาหลักฐานมาแย้งให้ข้อเสนอของหนังสือนี้ตกไปได้โดยไม่ยากนัก ซึ่งหากมีโอกาสเราจะนำมาพูดในคราวต่อๆ ไป

แต่ในครั้งนี้ จะเป็นการพูดถึง “การใช้หลักฐานอ้างอิงบางส่วน” ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ “สูญเสียคุณค่าของความเป็นวิชาการลดลงอย่างเห็นได้ชัด” เพราะสิ่งที่เราพบในเวลานี้ คือ Handley ผู้แต่งหนังสือ มีวิธีการใช้หลักฐานและการอ้างอิงในแนวทางเดียวกับณัฐพล ใจจริง (แต่มาก่อนณัฐพล)

กล่าวคือ The King Never Smiles ใช้ “การอ้างเอกสารโดยไม่มีข้อความที่ปรากฏในเอกสารที่กล่าวอ้าง” และบางส่วนยังเป็น “การเล่าเรื่องไปเรื่อยโดยไม่มีเชิงอรรถหรือหลักฐานอ้างอิง” ว่าใช้ข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงจากแหล่งใด และนอกจากนี้แล้วยังปรากฏเนื้อหาที่ขัดแย้งกับหลักฐานชิ้นอื่นๆ อีกด้วย

ตัวอย่างการอ้างหลักฐานที่เราพบข้อผิดพลาดในส่วนแรก คือ การอ้างหนังสือ “หนึ่งศตวรรษศุภสวัสดิ์” โดย Handley ได้เขียนทับศัพท์ว่า “Noeng Sotwarot Subhasvasti” (อ่านว่า เนื่อง สดวารด ศุภสวัสดิ์) ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว พวกเรา (ทุ่นดำ-ทุ่นแดง) ลงความเห็นว่าเป็นการเขียนสะกดคำ romanisation ภาษาอังกฤษที่เพี้ยนจากคำไทยไปมาก จนในชั้นต้นเมื่ออ่านเจออ้างอิงนี้ พวกเราจึงสงสัยว่า Handley หมายถึงงานชิ้นใดหรือใครกันแน่ เพราะตั้งแต่ศึกษาหลักฐานมาพวกเราไม่เคยได้ยลยินชื่อหนังสืออะไรพิกลๆ อะไรเช่นนี้มาก่อน จนกระทั่งพบว่า Handley มีการอ้างอิงถึงจดหมายที่หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์เขียนถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

พวกเราจึงตระหนักว่าเป็นงานชิ้นนี้ (นั่นคือ หนังสือ “หนึ่งศตวรรษศุภสวัสดิ์” ) อย่างแน่นอน

การอ้างอิงงานชิ้นนี้ของ Handley เป็นเรื่องที่น่าแปลก เพราะเราพบความผิดพลาดคล้ายกับกรณีของณัฐพล ใจจริง ที่อ้างเอกสารอย่างผิดๆ และหนังสือ “หนึ่งศตวรรษศุภสวัสดิ์” นี้ตีพิมพ์ครั้งเดียว พวกเราจึงมั่นใจว่าไม่มีทางเป็นฉบับตีพิมพ์ครั้งอื่นอย่างแน่นอน

การอ้างอิงหนังสือ “หนึ่งศตวรรษฯ” นี้ Handley ได้อ้างอิงไว้ในเชิงอรรถทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเป็นการอ้างอิงที่ระบุเลขหน้า 5 ครั้ง อีก 2 ครั้งไม่ได้ระบุเลขหน้าเอาไว้ โดยเราจะเริ่มตรวจสอบจากการระบุเลขหน้าของ Handley เอาไว้ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ในหน้า 62 Handley ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการที่จอมพล ป. มีความพยายามจะสถาปนาราชวงศ์ของตนเอง และสร้างเมืองหลวงใหม่ โดยอ้างงานหนึ่งศตวรรษไว้ในเชิงอรรถที่ 30 และระบุหน้าอ้างอิงไว้ที่หน้า 107

  แต่เมื่อเราตรวจสอบหน้านั้นกลับพบว่าหน้า 107 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกบฏบวรเดช โดยมีการกล่าวถึงหลวงพิบูลไว้ แต่ก็เป็นแค่บทบาทการปราบปรามกบฏในช่วงนั้นเท่านั้นเอง

 2. ในหน้า 72 Handley ได้ระบุว่า หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์มีความเห็นว่า พวกสุดโต่งในฝ่ายตรงข้ามกับปรีดีฯ ยังมีความหวังลมๆ แล้งๆ ที่จะฟื้นฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้กลับคืนมาอีก เพื่อเป็นหนทางที่พวกเขาจะกอบกู้อภิสิทธิ์ต่างๆ ที่เสียไปกลับคืนมา ข้อความนี้เป็นเชิงอรรถที่ 8 ในหนังสือของ Handley และเขาเขียนไว้ว่า อ้างจากหนังสือ “หนึ่งศตวรรษฯ” หน้าที่ 48

  แต่เมื่อพวกเราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กลับพบว่า ในหน้าดังกล่าวของหนังสือ “หนึ่งศตวรรษฯ” เป็นการเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวของหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์เอง ไม่ได้มีเนื้อหาใดๆ เกี่ยวกับการเมืองในหน้านี้เลย

 3. ในหน้า 75 Handley ได้ระบุเนื้อหาเรื่องที่รัชกาลที่ 8 และปรีดีฯ หารือกันว่าจะแต่งตั้งใครเป็นองคมนตรี โดยรัชกาลที่ 8 เสนอว่าให้พระองค์เจ้ารังสิตและพระองค์เจ้าธานีเป็น แต่ปรีดีฯ เสนอให้เป็นพระองค์รำไพพรรณีแทน ซึ่งปรีดีฯ คิดว่าสามารถทำงานด้วยได้มากกว่า (หรือควบคุมได้) ซึ่งพระองค์รำไพพรรณีเองก็ได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นๆ รวมไปถึงหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ด้วย ส่วนนี้เป็นเชิงอรรถที่ 12 และเขาระบุอ้างอิงไว้ที่หน้า 497 และ 501

  ซึ่งเมื่อเราตรวจสอบพบว่าจุดนี้ “อ้างอิงหน้าหนังสืออย่างถูกต้อง” เสียอย่างนั้น !

 4. ในหน้า 80 Handley ได้ระบุเนื้อหาว่าหลังจากการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะพี่น้องปราโมชได้ปล่อยข่าวว่า ปรีดีฯ เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ส่วนนี้ใส่เป็นเชิงอรรถที่ 1 โดยอ้างงาน “หนึ่งศตวรรษฯ” หน้าที่ 82

  แต่เมื่อตรวจสอบ กลับกลายเป็นเนื้อหาของปรีดีฯ ช่วงเรียนที่ฝรั่งเศส ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีสวรรคตเลย

 5. ในหน้า 101 Handley ได้ระบุว่าหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ได้เขียนจดหมายยาว 120 หน้าถึงรัชกาลที่ 9 เล่าถึงการเมืองหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2490 ว่าเสนีย์ ปราโมชและพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำการใส่ความปรีดีฯ เรื่องการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 (อีกแง่หนึ่งการรายงานนี้จึงทำให้รัชกาลที่ 9 หลุดจากการเป็น “ผู้ต้องสงสัย” ไปด้วย) เพื่อยึดอำนาจ และหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ยังได้อธิบายถึงความเป็นไปได้ว่า รัชกาลที่ 8 จะทรงอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) ด้วย ส่วนนี้ใส่เป็นเชิงอรรถที่ 2 และอ้างงาน “หนึ่งศตวรรษณฯ” หน้าที่ 554-556

  เมื่อตรวจสอบพบว่า มีการอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุจริง และพูดถึงการใช้เหตุการณ์สวรรคตในทางการเมืองจริง แต่ไม่มีการระบุถึงปรีดีฯ พรรคประชาธิปัตย์ และเสนีย์ ปราโมชแต่อย่างใด (นั่นคือ Handley เขียนเกินกว่าหลักฐาน !)

 6. ในหน้า 78 Handley ได้ระบุข้อความว่า “หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ ผู้ที่สนับสนุนให้ครูเกอร์เขียนหนังสือ (กงจักรปีศาจ) กล่าวว่ารัชกาลที่ 8 ทรงอ่อนแอจากโรคและทำให้เกิดอุบัติเหตุยิงพระองค์เอง (อ่อนแรงและจับปืนพลาด)”

  โดยข้อความต้นฉบับที่ Handley เขียน คือ “Prince Subhasvasti, who encouraged Kruger to write the book, stuck to the story that, enfeebled by illness, Ananda accidentally shot himself” โดยอ้างเป็นเชิงอรรถที่ 16 และอ้างหนังสือ “หนึ่งศตวรรษฯ” ในส่วนที่เป็นจดหมายถึงรัชกาลที่ 9 เอาไว้

  ซึ่งเช่นเดียวกับข้อ (5) คือมีข้อความดังกล่าวจริง แต่เรื่องที่ว่าหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์สนับสนุนให้ครูเกอร์เขียนหนังสือนั้น เป็นข้อความของ Handley เอง

 7. Handley อ้าง “หนังสือหนึ่งศตวรรษฯ” ทั้งเล่มโดยไม่ระบุหน้าเอาไว้

จะเห็นได้ว่า การอ้างอิงเลขหน้าของ Handley นั้นผิดอยู่ถึง 4 จุดด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่พบในหน้าที่ 75 โดย Handley ได้ระบุข้อความว่า “กรมขุนชัยนาทฯ ได้โน้มน้าวให้รัชกาลที่ 8 และสมเด็จย่าปลด เฉลียว และ เรือเอกวัชรชัย ออกในเดือนพฤษภาคม 1946 ซึ่งกรมขุนชัยนาทฯ อาจจะมีเหตุผลมากพอในการปลด เฉลียว ออกเนื่องจากเขาเคยเกี่ยวข้องกับคดีทางธนาคารสยามกัมมาจล”

ข้อความต้นฉบับ คือ “Crucially, Rangsit persuaded Ananda and his mother to replace Chaleo and Vacharachai in May 1946. Rangsit may have had concrete reasons to oust at least Chaleo. It appears that in late 1944 Chaleo had raided the business and staff of the palace-owned Siam Commercial Bank”

โดยอ้างเป็นเชิงอรรถที่ 11 แต่น่าสนใจว่า ในเชิงอรรถไม่ได้มีการอ้างอิงเอกสาร/หลักฐาน/ที่มา ใดๆ ไว้เลย ทั้งที่เป็นพล็อตเรื่องที่สำคัญและต้องการการอ้างอิงมาสนับสนุนเป็นอย่างมาก แต่เชิงอรรถระบุเพียงการอธิบายประวัติธนาคารสยามกัมมาจลเท่านั้น และไม่ปรากฏหลักฐานใดที่ระบุว่า กรมขุนชัยนาทฯ ได้โน้มน้าวเพื่อปลดเฉลียวออกแต่อย่างใด (ประหนึ่งว่ากุเรื่องขึ้นมาแบบลอยๆ นั่นเอง)

ไม่น่าเชื่อว่าหนังสือที่โด่งดังมาหลายปี เช่น The King Never Smiles จะหลุดรอดสายตาของนักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ และนักอ่านที่มีจิตใจเป็นธรรมและจริงจังกับการใช้และตรวจสอบหลักฐานมาก มาตลอดเกือบ 20 ปี

ซึ่งกรณีนี้ พวกเรา (ทุ่นทำ-ทุ่นแดง) ได้อ่านแบบ “เร็วๆ” โดยเน้นที่บทที่ 4 – 5 เท่านั้น ก็พบกับความไม่ชอบมาพากลของสถานะความเป็นหนังสือวิชาการของ The King Never Smiles ถึงเพียงนี้ เป็นต้นว่า การอ้างอิงเลขหน้าผิดๆ หลายครั้งติดต่อกัน หรือกระทั่งการเขียนเรื่องราว (plot) ไปเรื่อยโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือบอกว่าเอาข้อมูลสำคัญดังกล่าวมาจากแหล่งใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของกรมขุนชัยนาทฯ ในการสั่งปลดคนสนิทของปรีดีฯ จากตำแหน่งแห่งที่ในสำนักพระราชวัง ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ ที่ต้องการแหล่งอ้างอิงจากหลักฐานชั้นต้นเป็นอย่างมาก

เราเองก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมนักวิชาการบางคนที่ “อวย” หนังสือเล่มนี้ ไม่เคยสังเกตหรือเอะใจเลยหรือ ? หรือเป็นเพราะเพียงแค่หนังสือเล่มดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวตรงกับ “จริต” ของท่านๆ ท่านก็อวยกันโดยไม่สนใจความเป็นวิชาการแต่อย่างใด ?!!

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากของวงการวิชาการประวัติศาสตร์การเมืองไทย

นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อสังเกตว่า การเขียนเรื่องราวจนกระทั่งถึงการดำเนินเรื่องราว มีความคล้ายคลึงกับวิทยานิพนธ์และหนังสือขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี ของณัฐพล ใจจริง อย่างน่าประหลาด

ซึ่งการวิเคราะห์กรณีความเชื่อมโยงระหว่าง The King Never Smiles ของ Handley กับวิทยานิพนธ์และหนังสือขุนศึกฯ แบบที่ ณัฐพล ใจจริง “ดิ้นไม่รอด” นั้นจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อไปในตอนหน้า

[ตอนที่ 1 ประเด็นการใช้หลักฐานอ้างอิงบางส่วนในหนังสือ The King Never Smiles]

[ตอนที่ 2 ความคล้ายคลึงของเนื้อหาในหนังสือของ Paul Handley กับ ผลงานของ ณัฐพล ใจจริง]

[ตอนที่ 3 ทุ่นดำ-ทุ่นแดง หักล้างทฤษฎีในหนังสือ The King Never Smiles ของ Paul Handley และงานวิชาการของ ณัฐพล ใจจริง ด้วยเอกสารชั้นต้นร่วมสมัยของ CIA!]

TOP
y

Emet nisl suscipit adipiscing bibendum. Amet cursus sit amet dictum. Vel risus commodo viverra maecenas.

r

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า